ЗМ “Гюмюрджински Снежник”

Проект: “Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите” (Проект “Родопи”) отправя покана към заинтересовани юридически лица да изготвят предложения за разработване на план за управления за Защитена местност „Гюмюрджински Снежник” в региона на Източни Родопи. Задачата включва: договаряне с експертни екипи, извършване на полеви проучвания, набиране и анализ на информация, координация с местните заинтересовани страни, изготвяне на доклади и осигуряване на цялостен логистичен и финансов мениджмънт за разработване на плана за управление.

Подробна информация относно заданията и формата за представяне на предложенията можете да намерите на интернет страницата на проект „Родопи” www.rodope.org.

Предложенията следва да бъдат представяни на адрес: ПРООН, ул. „Хан Крум” 25, София 1040, на вниманието на: г-н Нийл Буне, Постоянен представител, не по-късно от 17.30 часа на 15.12.2006 г. [email protected]

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*