Бакърлия

Защитената местност „Бакърлия” (387.15 ха) е създадена с цел дългосрочно опазване на популации на застрашени видове земноводни, влечуги, птици, бозайници и растения със световно и европейско значение, както и на типични за Сакар скални пейзажи и местообитания.
Защитената местност обхваща части от землищата на селата Изворово, община Харманли и Йерусалимово, община Любимец.

Горите са ксеротермни дъбови гори от благун, виргилиев дъб, космат дъб и единични дъбови дървета.
Сред влечугите, срещащи се тук са : пъстрият смок, вдлъбнаточелият смок, смокът мишкар, пясъчната боа, змиегущерът, шипобедрената и шипоопашатата костенурки. Земноводните са няколко вида, включително вписаната в Червената книга на България балканска чесновница.
Мястото е едно от най-важните в страната за опазването на белоопашатия мишелов, черния щъркел и малкия креслив орел.

работно време вход достъп изходен пункт повече информация
Няма Свободен След пешеходен преход село Йерусалимово Няма

Loading map...

Loading


Координати: 41.9160919,26.0851078 | Как да стигна: Google maps (в нов прозорец)

Оценете това място

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Предложи промяна в описанието или добави нов обект

 • Озаглавете описанието
 • Добавете описанието тук. Имайте в предвид, че при публикуване, може да променим стила и подредбата на текста, за да е еднакъв с останалите описания.
 •  

Направи първият коментар

Остави отговор

Email-а ви няма да бъде публикуван.


*