Бакърлия

Защитената местност „Бакърлия” (387.15 ха) е създадена с цел дългосрочно опазване на популации на застрашени видове земноводни, влечуги, птици, бозайници и растения със световно и европейско значение, както и на типични за Сакар скални пейзажи и местообитания. Защитената местност обхваща части от землищата на селата Изворово, община Харманли и Йерусалимово, община Любимец. Горите са ксеротермни […]

0

Козия камък

Отделно стърчаща скала и защитена местност в рида Дъбраш над селата Осеново и Ковачевица. На мястото е имало скално светилище Координати: | Как да стигна: Google maps (в нов прозорец) Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0

Костенурката

отделно стърчаща скала между селата Добромир и Заимчево Координати: | Как да стигна: Google maps (в нов прозорец) Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0

Нос Калиакра

На 12 км източно от Каварна и на 60 км североизточно от Варна, се намира най- красивото и най-странното място по северното ни черноморско крайбрежие. Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0

Нос Червенка

Скали, с. Черноморец крайбрежна ивица на Черно море Координати: | Как да стигна: Google maps (в нов прозорец) Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0

Опански байр

Палеонтологически находки – терциерни вкаменелости с. Опанец – гр. Долна Митрополия Координати: | Как да стигна: Google maps (в нов прозорец) Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0

Пиростията

отделно стърчаща скала с. Обидим Координати: | Как да стигна: Google maps (в нов прозорец) Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0

Побитите камъни 4.5/5 (1)

Забележителните изправени каменни стълбове, известни с името Побитите камъни, са уникален геоложки феномен. Той се намира на 18 км западно от град Варна, в землищата на варненските села Слънчево, Баново, Страшимирово, Белослав и Повеляново. В полупустинна местност са разположени на големи и малки групи огромните каменни колони, съставляващи пояс, ориентиран в посока север- юг, дълъг […]

0

Поморийско езеро

Поморийско езеро е естествена свръхсолена лагуна, разположена на българското Черноморско крайбрежие, в непосредствена близост до гр. Поморие. Богатото биологично разнообразие на Поморийско езеро и съхранения природен ландшафт са причина влажната зона и прилежащите територии да бъдат защитени съгласно българското (ЗМ Поморийско езеро) и включено в Списъкът на влажните зони с международно значение към Конвенцията за […]

0
No Image

Природозащитен център „Пода“

Местността Пода, намираща се на юг от Бургас, е обявена за защитена територия през 1989 г. със заповед на Министерството на околната среда и водите. Тя се стопанисва от Българското дружество да защита на птиците (БДЗП). На територията на Пода на малко повече от 1 кв. км са установени 273 вида птици, което е повече […]

0
No Image

ЮЧ ПЕЩЕРА

Природна забележителност Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0
No Image

ЯТАТА

Защитена местност Оценете това място Лесно ли се стига? (1-не, 5-да) Заслужава ли си да се посети? (1-не, 5-определено) Хареса ми и препоръчвам и на други

0