Типове запалване на огън

Според начина на запалване на огъня, могат да се разграничът 4 типа.


1. Генериране на топлина.
Генерирането на топлина включва най-лесният и най-трудният начин за получаване на огън. Всеки материал използван за горене има дадена точка в която се възпламенява. Естествено най-лесният начин за достигане на тази точка е използване на най-големият източник на топлина – Слънцето. Използването на леща или лупа за концентрация на слънчеви лъчи, генерира достатъчно топлина за възпламеняване. Най-трудният начин изобщо за възпламеняване  е триенето за достигане на достатъчно топлина за получаване на огън. Триенето на две парчета дърво, трябва да е последният и краен метод за получаване на огън, а и трябва да сте тренирали предварително за успешно възпламеняване.

2. Искри
Искрите са удачен метод за получаване на огън, но само при удачен приемник – „прахан“. За искрите е нужна „лека“ и лесно възпламенима материя. Такива са памука, прах от подходящи кори, лишей, пухчета. Искрите от дълбока древност се получават от кремък и метал, а в съвремието има магнезиеви запалки. Магнезиевите запалки са много удобни за ползване, тъй като искрите дадени от тях са с висока температура – между 1000 и 5000 градуса, като това зависи от състава на пиезото и количествата отделено вещество при взаимодействието на пръчката и стоманата.

3. Пламък
Предаването на пламъка от носителя, към огнището, отново изисква определени условия. Трябва подходящ приемник. Това са вече малко по „груби“ материи за разлика от приемането на искрите. Приемника трябва да увеличи пламъка, да го разпространи и да достигне подходяща температура за предаване на по-дебелите дървета. Обикновенно се използва хартия, суха трева, сух спирт и други. Сухите листа не са подходящи по причина, че съдържат много натрупани вещества при фотосинтезата и гниенето, които не позволяват горенето. За открит пламък се използват кибрита и запалката, но трябва да им осигурим подходящи условия за пламъка да се предаде на приемника – липса на вятър, сухота на приемника и т.н.

4. Химическа реакция

Последният тип получаване на огън е чрез химическа реакция. Това обикновенно е термична реакция, при която се развива висока температура, при която околните вещества се възпламеняват. Друга реакция за да бъде отделен този тип е отделянето на лесно възпламеними газове, най-често кислород. В походни условия, най-често използваното вещество е калиевият перманганат, който доскоро, заемаше почетно място в походната аптечка. При взаимодействие на КП с кислородна вода се отделя голямо количество кислород, а при взаимодействието с глицерин се възпламенява… Въпреки „елементарноста“ на реакцията, това е химичен процес и  трябва да се спазват пропорции и мерки за безопасност.

Какъвто и начин за запалване на огън да използвате, той трябва да е изпробван и да използвате правилните съставки за получаване на пламък.

Сподели със приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of