КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ

Топографските карти се разделят на следните групи:

– едромащабни – мащаби 1:25 000 и 1:50 000;

– средномащабни – 1:100 000 и 1:200 000;

– дребномащабни -1:500 000 и 1:1 000 000.

ЕДРОМАЩАБНИТЕ КАРТИ са предназначени за извършване на точни измервания и разчети, свързани с изготвяне на данни за движение по азимут, охраната на големи обекти планиране на тактически действия и др.

Карта в мащаб 1:25 000 (един сантиметър равен на 250 м). Тя има размери на рамката на листа 5 минути по географска ширина и 7 мин. и 30 сек. по географска дължина. За географската ширина на България размерите на листа на картата в километри са 10х9, т.е. 90 кв км.

Тази карта е най-подробна и най-точна. Използува се за подробно изучаване на местността, за ориентиране, при водене на операции в големи населени места и т.н.

Карта в мащаб 1:50 000 (1 см = 500 м). Картата има размери на рамката 10 мин. по географска ширина и 15 мин. по географска дължина. Размерите в километри са: 20х18 км, т.е. 360 кв км.

Тази карта е предназначена за изучаване на местността, за целеуказване при провеждане на операции на големи територии (над 1 000 кв км).

СРЕДНОМАЩАБНИТЕ КАРТИ са предназначени за изучаване и оценка на общия характер на местността, за оценка на оперативната обстановка на територията на една РДВР и планиране на операции на тази територия.

Карта в мащаб 1:100 000 (1см = 1км). Картата има размери на рамката 20 мин. по географска ширина и 30 мин. по географска дължина, а в километри 40х36 км, т.е. един лист покрива 1 440 кв км.

Тази карта се използува за оценка на оперативната обстановка на територията на РДВР и провеждане на операции със силите и средствата на МВР на територията на областта. Тази карта също се използува при планиране на придвижване на формирования на МВР.

Карта в мащаб 1:200 000 (1см = 2км). Има размери на рамката 40 мин. по географска ширина и 1 градус по географска дължина, а в километри 80х70 км, т.е. един лист покрива около 5 800 кв км.

Тази карта може да се използува за оценка на оперативната обстановка на територията на няколко РДВР, за планиране и организиране на операции на територията на няколко РДВР, също и като пътна карта за планиране и осъществяване придвижването на големи формирования.

ДРЕБНОМАЩАБНИТЕ КАРТИ могат да се използуват за оценка на оперативната обстановка на територията на цялата страна.

Карта в мащаб 1:500 000 (1см = 5км) има размери 2 градуса по географска ширина и 3 градуса по географска дължина.

Карта в мащаб 1:1 000 000 (1см = 10км) има размери 4 градуса по географска ширина и 6 градуса по географска дължина.

http://www.geocities.com/spectopografia/

Сподели със приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of