Видове картографски проекции

Според характера на деформациите картографските проекции биват: а) равноъгълни (конформни) проекции. При тях се запазват равенството на ъглите и подобие на безкрайно малките фигури. На карти, съставени по такива проекции може да се види ясно, че площите в близост до полюсите изглеждат по-големи от тези по-близо до Екватора. Например остров Гренландия изглежда почти равна по […]

0

Движение

1.Движете се само по маркираните и или обозначените пътеки, съобразявайки се с предупредителните табели. 2.Движете се в колона по един, по средата на пътеката. 3.Ако се движите без пътека или в район, които е слабо посещаван, движете се разпръснато за да не утъпкате тревата или земята с което да създадете трайни пътеки. 4.Използването на карта, […]

0

Карта

Физическата земна повърхност представлява много сложна повърхнина. За да се изобрази тази повърхност върху равнина, т.е. върху карта, е необходимо най-напред тя да се проектира ортогонално (чрез отвесни линии) върху нивоповърхнината, т.е. върху повърхнината на геоида. Полученото по този начин изображение се нарича ХОРИЗОНТАЛНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МЕСТНОСТТА. Това изображение се пренася върху повърхнината на референтния […]

0

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ

Топографските карти се разделят на следните групи: – едромащабни – мащаби 1:25 000 и 1:50 000; – средномащабни – 1:100 000 и 1:200 000; – дребномащабни -1:500 000 и 1:1 000 000. ЕДРОМАЩАБНИТЕ КАРТИ са предназначени за извършване на точни измервания и разчети, свързани с изготвяне на данни за движение по азимут, охраната на големи […]

0

КОМПАСИ

  Разпространени се различни видове компаси. Общото в тяхното устройство е следното : всички имат тяло и капак, а на някои и визирно приспособление. В много случаи капаците се подвижни. В тялото на компаса е поставен кръг със скала надписана в градуси (хилядни). В центъра на компаса се поставя магнитна стрелка. За да се провери […]

2

Магнитна деклинация

Магнитната деклинация е разликата в географския и магнитният меридиан от различна точка на земното кълбо. Тя се получава тъй като географският северен полюс (Ng), не съвпада с магнитният северен полюс (Nm). Магнитното поле като сфера е с ос под ъгъл 11,5 градуса спрямо оста на Земята. Магнитната деклинация е положителна (+) източна и отрицателна (-) […]

2

Маркировка в планината

  В България маркировката се нанася от Българския туристически съюз и неговите членове – туристическите дружества, като БТС маркира предимно билните и зимни маршрути във високопланинските части, както и обектите на международния туризъм.  Туристическите дружества маркират маршрутите от изходните пунктове до туристическите хижи, между хижите, както и от стопанисваните от тях хижи до билната маркировка. Според начина […]

0

ОКОМЕРНО ИЗМЕРВАНЕ

Този способ е основен, много прост и бърз, достъпен за всеки човек във всички условия на местността и времето. Достатъчно точен окомер се изработва по пътя на системни тренировки, извършвани в различни условия на местността, в различно време от годината и денонощието. За да се развие окомер, трябва възможно по-често, при всяко излизане на местността, […]

0

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАГНИТНИЯ АЗИМУТ

Застава се с лице към наблюдавания предмет, компасът се ориентира и ако той има визирно приспособление, то се насочва към наблюдавания предмет. След това по скалата се отчита стойността на азимута в градуси (хилядни). ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНОСТТА НА ПОСОКА ПО ЗАДАДЕН МАГНИТЕН АЗИМУТ Използува се за откриване на обекти на местността по известни азимути, а […]

0

Определяне на посоките по местни признаци

За по наблюдателните, посоките могат да се определят от лишей, мъхове или от мравуняците. Оказва се, че на северната страна на камъни и дървета има повече мъхове и лишей, отколкото по южната. Това е така, защото след дъжд стволовете на дърветата от северната страна по дълго остават потъмнели и влажни, което също е признак за […]

1

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОСОКАТА ПО НЕБЕСНИТЕ СВЕТИЛА

Когато няма компас, посоката на движение може да се намери и поддържа по страните на хоризонта, като се използуват следните способи за тяхното откриване на местността ПО СЛЪНЦЕТО И ЧАСОВНИК Поставяме пред себе си часовник и го задържаме в хоризонтално положение така, че часовниковата стрелка да сочи това място от форизонта, над което е слънцето: […]

1

ОРИЕНТИРАНЕ

Да се ориентираме на местността, означава да определим своето местоположение и нужната посока или действие по отношение на страните на хоризонта, окръжаващите местни предмети и елементите на релефа ЕЛЕМЕНТИТЕ, които съставлявят същността на ориентирането са: – опознаване на местността, на която се намираме, по известни нейни признаци и ориентири; – опредляне местоположението (своето и на […]

0

Оформление на топографски карти

Топографските карти обикновено покриват цели райони и територии на отделни страни, поради което за удобство при ползване те се издават на отделни листове. Границите на всеки картен лист е прието да се нарича рамка на картата. Рамката на топографските карти представляват меридиани и паралели като всеки картен лист е ориентиран спрямо посоките на света така: […]

0

Топографска карта и план

Картографските изображения на земната повърхност е прието да се разделят на карти и планове. Когато се снима малък участък от земната повърхност, този участък от геоида може да се приеме за равнина. Полученото по този начин картографско изобръжение запазва пълно подобие на всички елементи от местността. УМАЛЕНО, ТОЧНО И ПОДРОБНО ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РАВНИНА НА МАЛЪК […]

0