Ждрела и каньони

Ждрело и каньон са близки и често идентични определения. Но ако ждрело се използва за повечето стеснения на речните корита между две скали или хълма, и е по-скоро преходна форма между дерето и пролома, то каньон се използва за каскадни, дълбоко изрязани корита с водопади и падове, често с отвесни склонове. Най-известните ждрела в България […]

0